Home
Werkzaamheden
Werkproces
Tarieven
De bewindvoerder
Voorwaarden
Klachtenregeling
Contact
Links
Sitemap
Gewonnen bezwaar
Gedragscode

 

 Wie zijn wij

Stoop Bewindvoering is een kantoor voor bewindvoering, curatele en budgetbeheer, www.stoopbewind.nl .

Het kantoor is lid van de NBPB, de Nederlandse beroepsvereniging voor professionele bewindvoerders, www.nbpb.nl. Contactpersoon is Mr. Catharina Stoop, zie de pagina “Contact”.

 

  Wat is bewindvoering

Bewindvoering is een maatregel van de Kantonrechter waarbij het financiële beheer van geld en goederen van een persoon door een bewindvoerder wordt overgenomen.

Schuldsanering wordt niet door de bewindvoerder gedaan, althans niet in eerste instantie.

Zie de omschrijving bij de pagina HOME.

  Waarom wordt onderbewindstelling ingesteld

Onderbewindstelling wordt ingesteld ter voorkoming of verergering van financiële problemen bij personen en ter voorkoming van het veroorzaken van financiële problemen door deze personen bij anderen.

  Wanneer wordt onderbewindstelling ingesteld

Onderbewindstelling wordt ingesteld bij diegenen die niet of niet meer zelf hun financiële zaken op orde kunnen houden.

  Hoe wordt onderbewindstelling ingesteld

Onderbewindstelling wordt ingesteld door dit aan te vragen bij de Kantonrechter, i.c. in Den Haag.

Onze cliënten wonen in Den Haag en omstreken.

Als de Kantonrechter de persoon om wie het gaat, de cliënt, onder bewind heeft gesteld, kunnen de praktische financiële maatregelen die nodig zijn door de bewindvoerder genomen worden.

  Wat is curatele 

Curatele is een maatregel van de Kantonrechter ter bescherming van materiële en immateriële belangen van de degene die onder curatele is gesteld. Deze is handelingsonbekwaam.

Bij de bescherming van de niet-vermogensrechtelijke belangen horen de verzorging, verpleging, behandelingen en begeleiding van degene die onder curatele is gesteld.

De vermogensrechtelijke zaken worden behandeld zoals bij bewindvoering, alleen kan degene die onder curatele is gesteld geen beschikkingshandelingen verrichten door zijn handelingsonbekwaamheid.

  Wat is budgetbeheer

Budgetbeheer is het beheer van geld en goederen van een persoon door een budgetbeheerder.

Onze cliënten zijn niet gebonden aan het Kantongerecht Den Haag en kunnen dus uit heel Nederland komen.

Zie de omschrijving bij de pagina HOME.