Home
Werkzaamheden
Werkproces
Tarieven
De bewindvoerder
Voorwaarden
Klachtenregeling
Contact
Links
Sitemap
Gewonnen bezwaar
Gedragscode

 

Gedragscode

 

De bewindvoerder:

 1. Zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de cliënt zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. Onthoudt zich ervan de cliënt te bejegenen op een wijze die de cliënt in zijn of haar waardigheid aantast.
 3. Dringt niet verder door in het privéleven van cliënt dan nodig is.
 4. Onthoudt zich van contact of een relatie met cliënt buiten het bewind om.
 5. Heeft de plicht cliënt naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en misbruik en zal er op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de cliënt is betrokken, wordt nageleefd
 6. Maakt melding van vermoedens van ongelijkwaardige behandeling en misbruik
 7. Krijgt en geeft geen vergoedingen, materieel of immaterieel, van of aan cliënten buiten het bewind om

 

Cliënt of cliënte onthoudt zich tegenover bewindvoerder van:

 1. persoonlijk gerichte fysieke agressie,
 2. persoonlijk gerichte en herhaalde verbale agressie,
 3. vernielingen van eigendommen van een ander,
 4. gedrag waardoor de bewindvoerder zich persoonlijk bedreigd voelt.
 5. seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, agressie of een andere vorm van intimidatie.

 

Cliënt of cliënte probeert te ervoor te zorgen dat ook mensen uit hun omgeving, zoals familie of vrienden, zich daarvan onthouden.