Home
Werkzaamheden
Werkproces
Tarieven
De bewindvoerder
Voorwaarden
Klachtenregeling
Contact
Links
Sitemap
Gewonnen bezwaar
Gedragscode

In 2017 heeft Stoop Bewindvoering een zaak voor een cliënt tegen de Gemeente Den Haag gewonnen na een bezwaarprocedure en een daarna volgende beroepsprocedure bij de Bestuursrechter. Deze zaak heeft nummer SGR 16/9060 d.d. 22 juni 2017.

Deze ging om een te laag toegekende bijzondere bijstand voor de bewindvoeringskosten in 2016. De Gemeente Den Haag heeft intussen het beleid hiervoor aangepast.  

Het door de rechter aan cliënt toegewezen bedrag is door de Gemeente op de beheerrekening van cliënt overgemaakt.