Home
Werkzaamheden
Werkproces
Tarieven
De bewindvoerder
Voorwaarden
Klachtenregeling
Contact
Links
Sitemap
Gewonnen bezwaar
Gedragscode

 

 KLACHTENREGLEMENT

 Als de cliënt een klacht heeft.

 Mocht een cliënt een klacht hebben, dan kan hij contact opnemen met de bewindvoerder.

Het is belangrijk dat de cliënt, gegeven zijn situatie of omstandigheden, de dienstverlening ontvangt zoals die moet worden uitgevoerd. Een klacht kan bespreekbaar worden gemaakt.Wellicht kan een klacht bijdragen aan het optimaliseren van een werkproces of procedure. Een klacht kan alleen schriftelijk worden ingediend.

Een klacht kan worden gestuurd aan:

Stoop Bewindvoering

Postbus 82442

2508-EK Den Haag

 

Een klacht moet bevatten:

- naam en adres van de cliënt;

- datering;

- zakelijke weergave en motivatie van de klacht;

- eventuele bewijsstukken als bijlage;

- ondertekening.

 De klacht wordt afgedaan door deze te onderzoeken en de conclusies ervan met de cliënt te bespreken en aan de cliënt mee te delen binnen een redelijke termijn.

 Mochten de cliënt en de bewindvoerder niet tot overeenstemming kunnen komen, dan is het doorlopen van de formele klachtenprocedure nog een mogelijkheid om een klacht te formaliseren.

Een klacht kan worden ingediend bij de Kantonrechter, afdeling Bewind, Prins Clauslaan 60, 2595-AJ  Den Haag.

De bewindvoerder verder is lid van de NBPB, een branchevereniging, waar een formele klachtenprocedure kan worden aangevraagd. De website van de NBPB is www.nbpb.nl .