Home
Werkzaamheden
Werkproces
Tarieven
De bewindvoerder
Voorwaarden
Klachtenregeling
Contact
Links
Sitemap
Gewonnen bezwaar
Gedragscode

 

 

Werkproces Stoop Bewindvoering  

 

Voorbereiding bewind

 1. Aanmelding door hulpverlener.
 2. Intakegesprek voeren bij cliënt aan huis. Invullen formulier en geven voorlichting wat bewind inhoudt. Vluchtig bekijken vaste lasten en vaste inkomsten, en schulden. Vaststellen noodzakelijkheid van het bewind: medische verklaring of sociale rapportage. Vaststellen gemotiveerdheid voor onderbewindstelling. Invullen en ondertekening van het verzoekschrift aan de kantonrechter.
 3. Opvraag uittreksel GBA.
 4. Opsturen naar kantonrechter van het verzoekschrift met bijlagen, zoals akkoord- en bereidverklaringen en plan van aanpak.

 

Benoeming

 1. Zitting bij kantonrechter.
 2. Onderbewindstelling.
 3. Ontvangst van beschikking.

 

Eerste werk na benoeming

 1. In kennisstelling van belanghebbenden van het bewind.
 2. Beheer- en leefgeldrekening openen.
 3. Maandbalans maken en inkomsten en uitgaven op elkaar afstemmen.
 4. Schulden inventariseren en royementen en uitzettingen voorkomen.
 5. Aanschrijven instanties vaste inkomsten, zoals uitkeringen, werkgevers, toeslagen.
 6. Na ontvangst inkomsten op beheerrekening, aanschrijven instanties vaste lasten.
 7. Boedelbeschrijving maken, stand van zaken vermogen en toelichting op bijzonderheden van dit bewind.

 

Gedurende het bewind

 1. Verzoekschriften en bezwaren schrijven.
 2. Beslagvrije voet en vrijtelaten bedrag bewaken.
 3. Rekening en verantwoording maken voor kantonrechter.
 4. Schuldsanering aanvragen en WSNP.
 5. Beneficiair aanvaarden erfenis.
 6. Onroerend goed bewaken en verkopen.
 7. Vermogen beheren.
 8. Cliënt op de hoogte houden van noodzakelijke informatie, evenals familie.
 9. Hulpverleners en schuldhulp op de hoogte houden en zakelijke stukken toesturen.
 10. Aanpassen bewind aan wijzigingen in persoonlijke omstandigheden van de cliënt, zoals

a.    echtscheiding, huwelijk, samenwonen.

b.    Uithuisplaatsing kinderen.

c.     Verhuizing.

d.    Inkomenswijzigingen.

 

Einde van het bewind

 1. Op verzoek van bewindvoerder.
 2. Op verzoek van cliënt.
 3. Op verzoek van derden.
 4. Overdracht aan een andere bewindvoerder.
 5. Na overlijden van cliënt, informatie overdragen aan erfgenamen, indien bekend; verklaring van erfrecht, akte van overlijden.
 6. Bewaring van het dossier.
 7. Eindrekening en verantwoording; eindfactuur.