Home
Werkzaamheden
Werkproces
Tarieven
De bewindvoerder
Voorwaarden
Klachtenregeling
Contact
Links
Sitemap
Gewonnen bezwaar
Gedragscode

 

 Omschrijving

 Bewindvoering

Bewindvoering, of beschermingsbewind, is voor mensen die moeite hebben met het op orde houden van hun inkomsten en uitgaven. Bewindvoering is ook mogelijk voor volwassenen met een beperking, ziekte, stoornis of letsel.

Stoop Bewindvoering kan hen hierbij helpen.

Bewindvoering is een maatregel van de Kantonrechter waarbij het financiële beheer van geld en goederen van een persoon door een bewindvoerder wordt overgenomen.

Bewind is een soort van budgetbeheer, maar dan verplicht door de Kantonrechter. Bewind is ook te beschouwen als curatele waarbij echter slechts de financiën van de cliënt worden beheerd en niet de persoonlijke zaken.

Schuldsanering wordt niet door de bewindvoerder gedaan, althans niet in eerste instantie.

 Curatele

Stoop Bewindvoering doet ook curatele voor personen.

 Budgetbeheer

Ook budgetbeheer, waarbij cliënt of zijn familie zelf het initiatief neemt voor financiëel beheer van geld en goederen, kan door Stoop Bewindvoering worden uitgevoerd. Budgetbeheer hoeft niet te worden aangevraagd bij de Kantonrechter, bij bewindvoering en curatele moet dat wel.